در نظر داشتن قانون مالیات میلیون قانونی

در نظر داشتن: قانون مالیات میلیون قانونی میلیونی فرار مالیاتی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی شرح مالیات ساخت و ساز مسکن

رئیس شرکت امور مالیاتی در خصوص مالیات مسکن گفت: جهت اشخاص حقیقی جدولی وجود دارد که تا ۵۰ میلیون تومان سود، ۱۵ درصد آن مشمول مالیات شده است و این رقم جهت سود ۵۰

شرح مالیات ساخت و ساز مسکن

شرح مالیات ساخت و ساز مسکن

عبارات مهم : قانون

رئیس شرکت امور مالیاتی در خصوص مالیات مسکن گفت: جهت اشخاص حقیقی جدولی وجود دارد که تا ۵۰ میلیون تومان سود، ۱۵ درصد آن مشمول مالیات شده است و این رقم جهت سود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیونی، ۲۰ درصد است.

مهر نوشت ؛ سیدکامل تقوی نژاد با حضور در برنامه گفتگوی خاص خبری با اشاره به اینکه آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم در هفته گذشته در هیئت دولت به تصویب رسید، افزود : این قانون در سال ۱۳۹۴ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید و دولت مکلف بود یک سال بعد از آن آئین نامه های مواد مربوط به این قانون را تنظیم کند.

شرح مالیات ساخت و ساز مسکن

رئیس کل شرکت امور مالیاتی ادامه داد: در آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، وظیفه نحوه پرداخت مالیات مربوط به ساخت و ساز مسکن مطرح شده است است.

تقوی نژاد افزود: این ماده قانونی، قبلاً در قانون مالیات های مستقیم وجود داشت و بر اساس ماده ۷۷، مالیات مقطوع ۱۰ درصد از سازندگان واحدهای مسکونی که دو سال از وقت آخر کار آن ها گذشته بود، اخذ می شد.

رئیس شرکت امور مالیاتی در خصوص مالیات مسکن گفت: جهت اشخاص حقیقی جدولی وجود دارد که تا ۵۰ میلیون تومان سود، ۱۵ درصد آن مشمول مالیات شده است و این رقم جهت سود ۵۰

وی اضافه کرد : تغییری که اکنون ایجاد شده، به نفع سازندگان و به نفع مردم هست؛ لیکن از حالت مقطوع به متغیر عوض کردن کرده است .

رئیس کل شرکت امور مالیاتی کشور گفت: در صورت ساخت و ساز به وسیله شخص حقیقی؛ ۳ سال بعد از از آخر کار است و در صورت ساخت و ساز به وسیله شخص حقوقی مشمول مرور وقت نمی شود؛ یعنی ۱۰ درصد در نخستین انتقال به عنوان مالیات مقطوع پرداخت می شود؛ سپس شخص بعد از ارائه اظهارنامه و آخر سال مالی به امور مالیاتی مراجعه می کند و بر اساس پیگیری هایی که انجام می شود مالیات از او دریافت می شود.

تقوی نژاد افزود: اگر فرد سود کرد، مالیات پرداخت می کند و اگر سود نکرد، مالیاتی را پرداخت نمی شود.

شرح مالیات ساخت و ساز مسکن

وی گفت: جهت اشخاص حقیقی جدولی وجود دارد که تا ۵۰ میلیون تومان سود ۱۵ درصد از سود مالیات اخذ می شود و اگر سودش بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون باشد، ۲۰ درصد و اگر سود بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد مازاد بر ۱۰۰ میلیون به قیمت ۲۵ درصد محاسبه می شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: مالیات تنها در صورتی اخذ می شود که فرد سود کرده باشد امّا قبلاً در هر حالت چه سود کرده باشد و یا زیان ، مالیات را باید پرداخت می کرد.

رئیس شرکت امور مالیاتی در خصوص مالیات مسکن گفت: جهت اشخاص حقیقی جدولی وجود دارد که تا ۵۰ میلیون تومان سود، ۱۵ درصد آن مشمول مالیات شده است و این رقم جهت سود ۵۰

تقوی نژاد اضافه کرد: اشخاص حقوقی هم اظهار نامه ارائه می کنند و اگر سود کرده باشند، ۲۵ درصد از سودشان را باید مالیات بدهند.

رئیس کل شرکت امور مالیاتی کشور گفت: طبق قانون تازه مالیاتی، شهرهای زیر صدهزار نفر جمعیت از پرداخت مالیات ساخت و ساز مسکن معاف هستند.

شرح مالیات ساخت و ساز مسکن

تقوی نژاد افزود: کسانی مشمول آئین نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم هستند که پروانه ساخت و ساز مسکن آن ها از تاریخ یکم فروردین سال ۱۳۹۵ به بعد اخذ شده است باشد.

وی اضافه کرد: معمولاً زیاد قیمت تمام شده است مسکن را قیمت زمین تشکیل می دهد و قیمت زمین به تاریخ روز محاسبه می شود بنابراین مالیات ها در مجموع زیاد کردن نمی یابد بلکه حتی کم کردن می یابد.

رئیس کل شرکت امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس آئین نامه، ماخذ محاسبه قیمت زمین، وقت فروش است و این به نفع فروشنده است.

تقوی نژاد افزود: پارسال از محل این مالیات ها، ۱۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری ها بابت ساخت پُل ، پارک ، خیابان و مسائلی این چنین پول دادیم و ۴ هزار میلیارد تومان به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران پول پرداختیم.

وی اضافه کرد: ۱۰ درصد علی الحساب؛ مالیات را می گیریم و اگر زیان کرده باشد به او بر می گردانیم.

تقوی نژاد افزود: بر اساس بررسی های انجام شده، قانون تازه امور مالیاتی حداقل تا ۳ سال آینده تأثیری در زیاد کردن رکود مسکن نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۵۴ مکرر قانون، باید از منزل های خالی مالیات دریافت کنیم، گفت: در این زمینه تکلیفی متوجه وزارت مسکن و شهرسازی شده است است که باید سامانه ملی زمین و مسکن تأسیس شود و در آن سامانه آمار و اطلاعات واحد های مسکونی در اختیار شرکت امور مالیاتی قرار می گیرد.

تقوی نژاد افزود: در این زمینه جلسات مختلفی داشتیم و امیدواریم امسال نتیجه بگیریم.

وی با اشاره به اینکه پارسال از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی حدود ۸۸۰ میلیارد تومان مالیات گرفتیم گفت: اطلاعات را در زمینه فرار مالیاتی تکمیل کردیم و از ۷۷ نفر که پرونده مالیاتی در شرکت امور مالیاتی نداشتند ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات گرفتیم از جمله در بخش پتروشیمی شخصی فعالیت داشت که از این رقم ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به او بود.

رئیس کل شرکت امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در زمینه مالیات خط قرمز نداریم و عدالت را برقرار می کنیم.

تقوی نژاد افزود: پارسال با استفاده از سامانه های پولشویی و شناسایی افرادی را که تراکنش بانکی مشکوک داشتند به عنوان مبارزه با فرار مالیاتی، ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برگ تشخیص صادر کردیم و امیدواریم امسال آن را دریافت کنیم همچنین ۳۰۰ هزار مؤدی تازه را شناسایی کردیم یعنی پارسال ۵۰۰۰ میلیارد تومان از طریق مبارزه با فرار مالیاتی، مالیات دریافت کردیم.

واژه های کلیدی: قانون | مالیات | میلیون | قانونی | میلیونی | فرار مالیاتی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs