در نظر داشتن قانون مالیات میلیون قانونی

در نظر داشتن: قانون مالیات میلیون قانونی میلیونی فرار مالیاتی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی فروش سرمایه‎های تامین اجتماعی به بابک زنجانی با اذن احمدی‎نژاد بود / قاضی‎پور

نادر قاضی پور، عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی در مجلس نهم در گفت وگو با رویداد۲۴ راجع به ضرب الاجل تعیین شده است از سوی احمدی نژاد جهت مدیر قوه قض

فروش سرمایه‎های تامین اجتماعی به بابک زنجانی با اذن احمدی‎نژاد بود / قاضی‎پور

قاضی‎پور: فروش سرمایه‎های تامین اجتماعی به بابک زنجانی با اذن احمدی‎نژاد بود

عبارات مهم : پروژه

نادر قاضی پور، عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی در مجلس نهم در گفت وگو با رویداد۲۴ راجع به ضرب الاجل تعیین شده است از سوی احمدی نژاد جهت مدیر قوه قضاییه و رد ادعای ارتباط میان او با باک زنجانی گفت: کار آقای احمدی نژاد راجع به یکی از سران سه قوه که از سوی رهبر فرزانه نظام گزینش می شود، یعنی تعیین ضرب الاجل بسیار سبک هست. او این روزها کارهایی را انجام می دهد که کبک پخته هم خنده اش می گیرد.

فروش سرمایه‎های تامین اجتماعی به بابک زنجانی با اذن احمدی‎نژاد بود / قاضی‎پور

وی در ادامه اضافه کرد: آقای مرتضوی هر کاری را که قصد انجام آن را داشت با هماهنگی با احمدی‎نژاد بود و هیچ حرکتی را بدون این امر صورت نمی پذیرفت. زمانی مرتضوی قصد داشت که تمامی سرمایه‎های تامین اجتماعی را به مبلغ 23 هزار میلیارد به بابک زنجانی درحالی که ارزش واقعی آن 51 هزار میلیارد بود، بفروشد، مگر بدون اذن مقام بالاتر توانایی انجام این کار را داشت؟

این عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی در مجلس نهم در این رابطه اظهار داشت: مردها از این معامله فساد انگیز آگاه بودند. آقای زنجانی بایت تضمین چکی از تامین اجتماعی به ارزش 17 هزار میلیارد می گیرد که معادل آن «ین» ژاپن هم می نویسد. بدهید معنا که تا وقت ارائه اسناد به عنوان تضمین این کار را انجام می دهد، بعد ازآن هم این چک را به وزارت نفت می دهد بابت پول حاصل از فروش نفتی که باید پرداخت می کرد.

نادر قاضی پور، عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی در مجلس نهم در گفت وگو با رویداد۲۴ راجع به ضرب الاجل تعیین شده است از سوی احمدی نژاد جهت مدیر قوه قض

قاضی پور دراین باره ابراز کرد: ادعای مطرح شده است از سوی احمدی نژاد مبنی بر اینکه هیچ ارتباطی با بابک زنجانی نداشته بسیار خنده دار است لیکن به طورقطع محقق شدن این حجم از معامله بدون اطلاع مدیر جمهور بسیار بعید است.

وی در خصوص ادعاهای احمدی نژاد چنین توضیح داد: احمدی نژاد هر لحظه ادعاهایی را مطرح می کرد. به طور نمونه آمارهای تعجب آوری راجع به ایجاد اشتغال بر زبان می آورد یعنی یک سال گفت یک میلیون و صد، سال دیگر یک میلیون و شش صد و یک سال دیگر مطرح کرد که دو میلیون و صد اشتغال ایجاد کرده هست، ولی مشخص نشد این اشتغال ها در کجا به وجود آمده است.

این عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی در مجلس نهم دراین باره اضافه کرد: در سفرهای استانی پروژه ساختن یک غسالخانه با هزینه 500 هزار تومان بود، پروژه دیگر ساخت اتوبان به ارزش 500 میلیارد بود. جهت پروژه غسالخانه هزینه می شد و مطرح می کرد که 50 درصد مصوبات سفرهای استانی به اجرا درآمده هست. ازلحاظ ریالی کل سفرها شاید چهل وچند تا زیاد نشد ولی ازلحاظ تعدادی می گفت 60 یا 70 درصد طرح ها اجرایی شده است است.

فروش سرمایه‎های تامین اجتماعی به بابک زنجانی با اذن احمدی‎نژاد بود / قاضی‎پور

قاضی پور در ادامه یادآور شد: آقای احمدی نژاد باید به خیلی پرسشها پاسخ دهد ازجمله اینکه با کدام قانون در بازار ارز به فروش رساند لیکن چنین قانونی جهت دولت وجود ندارد.

واژه های کلیدی: پروژه | اشتغال | احمدی نژاد | بابک زنجانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs