در نظر داشتن قانون مالیات میلیون قانونی

در نظر داشتن: قانون مالیات میلیون قانونی میلیونی فرار مالیاتی اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط وزن بالای بارداری و تولد نوزاد با نقص مادرزادی

به گفته محققان، زنانی که در وقت بارداری چاق یا دارای اضافه هستند با زیاد کردن ریسک تولد کودک دارای نقص مادرزادی مهم روبرو هستند.

ارتباط وزن بالای بارداری و تولد نوزاد با نقص مادرزادی

ارتباط وزن بالای بارداری و تولد نوزاد با نقص مادرزادی

عبارات مهم : نوزاد

به گفته محققان، زنانی که در وقت بارداری چاق یا دارای اضافه هستند با زیاد کردن ریسک تولد کودک دارای نقص مادرزادی مهم روبرو هستند.

به گزارش مهر، به گفته محققان هرچقدر اضافه وزن زیاد باشد، بروز این ریسک بالاتر خواهد بود.

ارتباط وزن بالای بارداری و تولد نوزاد با نقص مادرزادی

دکتر «مارتینا پرسون» سرپرست تیم تحقیق از موسسه کارولینسکا در سوئد، در این باره می گوید: خطر تولد نوزاد با نقایص مادرزادی به شدت با اضافه وزن و میزان چاقی مادر زیاد کردن می یابد.

با این حال وی اذعان می کند که ریسک بروز نقایص مادرزادی مرتبط با چاقی اندک است.

به گفته محققان، زنانی که در وقت بارداری چاق یا دارای اضافه هستند با زیاد کردن ریسک تولد کودک دارای نقص مادرزادی مهم روبرو هستند.

تیم تحقیق اشاره می کند که ارتباط بین چاقی مادر و ریسک بروز نقایص مادرزادی تاکنون به خوبی اثبات شده است است.

در این مطالعه، داده های مربوط به مرکز ثبت تولد سوئد بررسی شد که مشمول بر حدود ۱.۲ میلیون زن سوئدی بود که بین سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۴ وضع حمل کرده بودند.

بررسی ها نشان داد ریسک نقص هنگام تولد در بین پسران زیاد از دختران بود (۴.۱ درصد در برابر ۲.۸ درصد).

ارتباط وزن بالای بارداری و تولد نوزاد با نقص مادرزادی

واژه های کلیدی: نوزاد | محققان | ارتباط | بارداری | اضافه وزن | نقص مادرزادی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs